Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
De evolutie van het denken en de kracht van magie Menselijk denken tussen macht en onmacht   Wat hebben denken en magie met elkaar te maken? Op dit moment niet veel. Het denken van tegenwoordig is abstract, het heeft geen kracht. Wanneer je iets denkt, bij voorbeeld het huis van je dromen voorstelt, is het (helaas) niet zo, dat het huis door magie direct voor je staat. Het gaat bij ons niet zo toe als in het sprookje van de visser en zijn vrouw: Mannetje, mannetje Timpe Tee, Botje, botje in de zee, Mijne vrouw, die Ilsebil, Wil maar steeds wat ik niet wil. Nu, wat wil zij dan?, zei de bot. – Ach, zei de man half bedroefd, zij wil in een groot stenen slot wonen. – Ga er maar heen, zij staat voor de deur, zei de bot... Maar het zou naïef zijn en een hele misvatting om te denken, dat voorstelling en werkelijkheid altijd zo uit elkaar gelegen hebben als nu. Het denken is in vroegere tijden heel anders geweest. En dan bedoel ik niet zo zeer de inhouden, maar vooral de manier waarop de verhouding tussen voorstelling en werkelijkheid werd beleefd.  Licht en duisternis Om het denken van vroeger op het spoor te komen kunnen licht en duisternis een sleutel zijn, die in sprookjes, legenden en mythische verhalen een grote rol spelen. En dat doen zij vandaag de dag eigenlijk nog. We staan er alleen niet bij stil, omdat het zo vanzelfsprekend is, maar door het afwisselen van dag en nacht, slapen en waken, licht en duisternis, ervaren we twee fundamentele, tegengestelde krachten in ons leven, die onze existentie tot in alle details hun stempel opdrukken en het leven verregaand bepalen. Denk alleen aan de kringloop van het jaar, die daardoor ontstaat of aan het verbruiken van je krachten overdag en het weer opfrissen in de nacht. Maar niet alleen als natuurlijke verschijnselen heb je ermee te maken, je komt ze ook in jezelf tegen, wanneer je in wisselwerking treedt met de wereld door je denken en door wat te doen. (Evolutie – een gesprek tussen licht en duisternis) Wat het denken voor het bewustzijn betekent kan je vergelijken met de werking van het licht in de buitenwereld. Net als het zonlicht de materiële wereld zichtbaar maakt, maakt het licht van het denken de dingen zichtbaar in de zin van inzichtelijk of begrijpelijk. Het denken is een onzichtbare zon, die een ieder in zich draagt. (Het licht waarin wij leven) Maar ook al geeft het licht van het denken opheldering over wat we waarnemen, er blijft altijd een rest van donkerheid en dat is de materie, die aan alles wat je waarneemt te gronde ligt. Ondanks alles wat we weten, blijft toch altijd de vraag open: Wat is materie, en hoe is materie in het oerbegin ontstaan? Zoals het denken een verwantschap heeft met het licht, heeft materie een verwantschap met de duisternis. Het bestaan van materie is bij nader inzien eigenlijk het grootste raadsel dat er is. Een grote denker van onze tijd, die zich intensief met de wetmatigheden van de fysieke kosmos heeft uiteengezet, Albert Einstein, zegt: “Het eeuwig onbegrijpelijke aan deze wereld is haar begrijpelijkheid.” Waarmee hij volgens mij duidt op dit samenspel van denken/licht en materie/duisternis. Krachten in de materie In de omgang met materie ontmoeten we de daarin werkzame krachten. Ondanks dat materie een soort ondoordringbare, voor het denkende begrijpen duistere kant heeft, die ook niet opgehelderd wordt, wanneer je kernsplitsing toepast, wordt je geconfronteerd met een werkelijkheid, waar je niet omheen kan. Door het doen, door het werken met substanties en stoffen, stoten we op de soms subtiele, soms geweldig grote krachten die in de materie werkzaam zijn. We ontmoeten in de omgang daarmee hun gewilligheid of weerbarstigheid, hun geschiktheid of ongeschiktheid voor het vervaardigen van producten of het verlenen van diensten en daardoor zo te zeggen iets van hun eigen wil, die ons tegemoet kan komen of tegen kan werken. Je ontmoet weerstand en die maakt, dat je het gevoel hebt met een tegenspeler te maken te hebben, die je serieus moet nemen. En daardoor beleef je dit als werkelijkheid – wat  bij het denken zo zonder meer niet het geval is. Gaan we terug in de tijd, dan wordt dit allemaal anders. Nu ga je een buil oplopen aan de materie en sta je machteloos, wanneer je met psychische kracht op de materie in wil werken. We hebben daar nu een hele hoop logistiek, gereedschap en machines voor nodig. Maar de
home / het denken en onze gezondheid - titels / de evolutie van het denken en de kracht van magie
pagina: 1  2  3  4  5  6
Proclaimer Webdesign by Lenova