Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
geologie geeft opheldering daarover, dat het nu vaste gesteente in vroegere tijden vloeibaar is geweest en net zo de metalen. En mythologische verhalen vertellen daarover, dat we als mensen vroeger onder de goden hebben geleefd en nog over hele andere krachten konden beschikken dan nu. Dit samen maakt de mogelijkheid van psychische invloed op materie in magische zin al wat makkelijker voorstelbaar. Drie vormen van bewustzijn Het bestuderen van oude culturen en hun mythologie laat zien, dat er andere vormen van bewustzijn geweest zijn voorafgaand aan het huidige intellectuele. Die staan bekend als het magische en mythische bewustzijn. Bij deze vormen van bewustzijn kom je een geheel andere verhouding tussen licht en duisternis tegen. Nu kennen we drie vormen van bewustzijn, als meest belangrijke het wakker zijn overdag, wat ook de mogelijkheid te denken insluit en daarnaast de droom, een soort schemertoestand, die door soms dramatische verhalen in beelden gekarakteriseerd wordt en de diepslaap, die totale afwezigheid van bewustzijn, dus volledig duisternis inhoudt. Maar terwijl het bewustzijn elke nacht uitdooft, blijft het lichaam niet alleen in leven, maar worden de levenskrachten (als het goed is) vanuit de voedende duisternis van de slaap juist weer hersteld en opgebouwd. Hier hebben we net als bij de materie te maken met een onbewust verlopende, voor ons duistere werking van krachten. Zouden we inzicht kunnen krijgen in dit herstelproces, dan had het lichaam voor ons geen geheimen meer, we zouden het werken van de lichamelijke stoffen en processen kunnen besturen, zelf zo nodig energie op kunnen bouwen en ziekte en gezondheid zelf reguleren. De toestand van de diepslaap kan je in verbinding brengen met het magische, de droom met het mythische en het wakker zijn met het huidige abstracte bewustzijn. Op wat er in de droom en de diepslaap gebeurt hebben we op dit moment geen invloed. Alleen in wakkere toestand kunnen we doelgericht denken en op de wereld inwerken. (Over de aura of de onzichtbare mens) Ons bewustzijn vroeger Hoe verder je terug gaat in de tijd, door de Middeleeuwen naar de eerste eeuwen van het Christendom, van de oude Grieken naar Egypte en steeds verder terug tot in de legendarische tijden van de verzonken continenten Atlantis en Lemurië, des te meer verschuift de verhouding tussen licht en duister en des te groter wordt het verschil met nu. Er is nog geen sprake van het heldere, denkende bewustzijn van nu, maar wel van magische werkzaamheid. Als je daar een voorstelling van zou willen maken, dan zou je kunnen zeggen, dat het bewustzijn toen wijder was, de omvang groter, en wat je waar kon nemen minder scherp begrensd en helder. Dag en nacht waren minder verschillend, overdag was het bewustzijn schemeriger en in de nacht lichter. Ook zou je dan kunnen spreken van een grotere doorlaatbaarheid van de grenzen van het bewustzijn, zodat het ene wezen direct op het andere in kon werken of door het andere heen en wel op magische wijze. En dat geldt niet alleen voor mensen, maar net zo voor goden, natuurgeesten en demonen. Ook konden wezens hun gedaante zelf wisselen of een gedaantewisseling bij een ander veroorzaken. Door dit minder heldere en niet zo scherp omgrensde bewustzijn staan de psychische krachten van de mens direct in wisselwerking met de krachten in de natuur, met metalen, planten, dieren, maar ook met wind en water, lucht en vuur –  en ga maar door. (De angel van het kwaad en ziekte) Een sprekend voorbeeld voor het inwerken van wezens op wezens is het verhaal over Kama- deva, de liefdesgod van de Hindoe religie. Er wordt verteld (Heinrich Zimmer, Philosophie und Religion Indiens - vrij vertaald en naverteld) hoe Kama een keer Shiva als doelwit koos, de archetypische asceet en eenling van het Hindoe pantheon, om hem in liefde te doen ontvlammen voor Parvati, de dochter van de bergkoning Himalaya. Maar toen de eerste bloesempijl van Kama zijn doel raakte en Shiva uit de tijdloze contemplatie van zijn innerlijke straalkracht gehaald werd, brak een bliksem van toorn uit zijn derde oog tussen de wenkbrauwen, die het onweerstaanbaar mooie lichaam van Kama tot as deed verschroeien. Het lichaam was niet meer te redden, behouden bleef alleen Kama's werkzame kracht. Hij wordt sindsdien de lichaamsloze, Ananga, genoemd. Hij zweeft onzichtbaar en ongrijpbaar boven en tussen de mensen en drijft hun vol verlangen elkaar in de armen.
home / het denken en onze gezondheid - titels / de evolutie van het denken en de kracht van magie
pagina: 1  2  3  4  5  6
Proclaimer Webdesign by Lenova