Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
Magie Magisch is een bewustzijn, waarin licht en duisternis, bewustzijn en kracht één zijn. Als je tegenwoordig iets wil doen, maak je er in de regel eerst een voorstelling van. Maar dan moet je het nog doen. De kracht daarvoor komt niet uit de voorstelling, maar uit de energie van het lichaam. Lukt het niet om deze te activeren, dan gebeurt er niets  – ondanks voorstelling. Ik zou wel heel graag willen, maar ik heb geen fut (zin, energie), zeggen we dan. Zijn daarentegen denken en wilskracht van een wezen één, dan is dit niet aan de orde. Dan is met de voorstelling in het denken tegelijk de kracht gegeven die op andere wezens in kan werken en deze in beweging kan zetten zonder direct lichamelijk contact. Of het denken wordt zelfs een proces, dat met de voorstelling tegelijk de materie voortbrengt en zo andere wezens kan scheppen – en natuurlijk ook vernietigen. Het bewustzijnsproces is dan tegelijk ook het proces van materialisatie of dematerialisatie. Van magie kan alleen sprake zijn, wanneer door psychische kracht de vormgevende lichtkracht van het denken en de scheppende, onbewuste kracht van de wil zo met elkaar verbonden zijn, dat ze in hun werkzaamheid met elkaar versmelten en niet meer te onderscheiden zijn. Bij het verhaal van Kama en Shiva wordt ons juist de interactie van deze twee krachten voor ogen gevoerd. Shiva is de eenling, de ascetische denker, die de eenzaamheid zoekt en zijn contemplatieve rust bemind. Hij is de representant van de kracht van het licht, die het ene wezen van het andere scheidt. Ook de bliksem uit zijn voorhoofd of denkchakra wijst hierop. Kama daarentegen is de gepersonifieerde begeerte, het verlangen naar leven en liefde, dat te maken heeft met het onbewuste, met seksuele driften en voortplantingskracht en is altijd in beweging en tussen de mensen. Hij is het verbindende element. De oerpolariteit van licht en duister Het motief van licht en duisternis wijst op een oerpolariteit en gaat als een soort rode draad door de godenverhalen en scheppingsmythen van alle volkeren en tijden heen, ook al krijgen de polen elke keer weer andere namen, waarvan het Yin en Yang van de oude Chinezen op het moment wel de meest bekende zullen zijn. Het gaat duidelijk om iets, wat vroegere tijden als constitutief niet alleen voor lichaam en psyche van de mens, maar ook voor het ontstaan en de opbouw van de gehele kosmos ervaren hebben. Daarvoor een voorbeeld uit de Griekse mythologie (uit Hesiod: Theogonie, vrij vertaald en naverteld), dat de schepping van hemel en aarde of oeranos en gaia beschrijft, doordat de duisternis bevrucht wordt door het licht: Aan het begin van de schepping, nog voordat hemel en aarde er waren, was er de chaos, de gapende leegte. Vormeloos, ononderscheiden en vermengd met elkaar en zonder gestalte was alles. Donkere sluiers van duisternis lagen uitgespreid boven de deinende beweging van de elementen, waaruit alles ontstond, wat is ontstaan. Uit het broedende duister, uit de in gisting en voortbrenging werkzame scheppingskracht, steeg Eros op met de gouden vleugels, de almachtige, alles verbindende, alles verenende, scheppende en bewerkende wereldliefde. En wereldlicht verscheen en bracht het chaos in beweging, en een machtig beven ging door het nog niet geschapene, nog wordende; het ongescheidene werd gescheiden, uit het vormeloze rezen gestalten op en het krachtloze balde zich samen tot krachten... Lemurië en Atlantis Afgezien van de mythologische verhalen is voor het thema licht en duisternis en de samenhang tussen denken en magische kracht ook van belang, wat we te weten hebben kunnen gekomen over de ontwikkelingen op Lemurië en Atlantis. Zij hebben aan het begin van de 20e eeuw opnieuw bekendheid gekregen door de boekjes van Scott-Elliott (Legenden over Atlantis en Lemurië). Want ook bij Plato was al sprake van de verzonken continent Atlantis in zijn dialoog Timaios. Steiner verteld er nog weer andere dingen over (GA 11, Aus der Akasha-Chronik), die verhelderend zijn voor de samenhang tussen denken en magie. Ongeveer in het midden van de lemurische ontwikkeling vindt een voor de verdere ontwikkeling van de mensheid beslissende gebeurtenis plaats: de scheiding van de geslachten, het ontstaan van het verschil tussen man en vrouw. Er voltrekt zich in meerdere fasen en door meerdere tussenvormen heen een langzaam voortschrijdende overgang van zelfbevruchting naar de voortplanting door twee geslachten en in hetzelfde proces ontstaat ook de voorwaarde voor het denkende bewustzijn: de hersenen worden gevormd. En nog een andere ingrijpende verandering hangt hiermee samen: De onderste helft van de mens en zijn
home / het denken en onze gezondheid - titels / de evolutie van het denken en de kracht van magie
pagina: 1  2  3  4  5  6
Proclaimer Webdesign by Lenova