Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
werden doorgegeven, totdat ze uiteindelijk werden opgeschreven. Daardoor werd de basis gelegd voor het denken en het abstracte geheugen, zoals wij die nu kennen. Eerst was er een ruimtelijk geheugen, dat nog in samenhang stond met de grote kosmische verhoudingen tussen de aarde en andere hemellichamen zoals zon en maan. De steenzettingen van Stonehenge bij voorbeeld zijn hier nog een herinnering aan. Daarna kwam een periode, waarin een bepaald volk of stam houvast in de tijd beleefde door het steeds maar weer vertellen van belangrijke gebeurtenissen van het verleden in poëtische taal. En in een derde stap ontstond ten slotte het biografische geheugen van de individuele mens los van zijn omgeving. Het kosmische licht van de oertijd trekt zich uit kosmische verten steeds meer samen tot in het brandpunt van het individueel gehanteerde geheugen en denken. Daarbij wordt het licht van het bewustzijn helderder, maar verliest tegelijk zijn magische kracht. De overgang naar onze tijd In het oude Griekenland vindt wat dit betreft een overgang plaats, die tot in onze tijden bepalend is gebleven, de overgang tussen Plato en Aristoteles. Tussen deze twee filosofen ligt een duidelijk omslagpunt van het oude kosmische licht dat vergaat naar een scherp gevat menselijk denken – het verstand. Wat Plato de ideeën noemt heeft duidelijk nog scheppende kracht en brengt in de dingen van deze wereld zijn stoffelijke en daarom vergankelijke en onwerkelijke afspiegelingen voort. De eigenlijke werkelijkheid is de lichtwereld van de ideeën. Plato's filosoferen heeft duidelijk een oosters karakter en zijn streven terug in de tijd is op hereniging met het oude licht gericht en doet denken aan wat men in India door eeuwen heen met Yoga wilde bereiken: Het door middel van meditatie en ascese weer oplossen van het centrumbewustzijn van het zelf of Ik, dat alleen door de gebondenheid aan de duisternis van het lichaam met zijn driften en begeerten tot stand is gekomen. Dit om weer op te kunnen gaan in het licht en de oorspronkelijke eenheid met Brahman te hervinden. Bij Aristoteles wordt dit ingrijpend anders. Hij is de eerste abstracte denker. Voor hem is juist werkelijk, wat Plato als maya beschouwt. Wat licht en duisternis in zich verenigt, door de zintuigen waargenomen en met het verstand gedacht kan worden, dat is het eigenlijk werkelijke, van hem in het Grieks “ousia” (wezen) en later in de Latijnse vertalingen “substantie” genoemd. Ousia is de in de materie werkzame idee, de gestalte of vorm van een ding en maakt, dat het ding is wat het is en niets anders. Door Aristoteles wordt tot kale begrippen gereduceerd, wat daarvoor beeld en kracht was. Het begripspaar vorm en materie, dat hij introduceert, kan je zien als de samenvatting van licht en duisternis, het mannelijke en het vrouwelijke, hemel en aarde of Yin en Yang, in twee abstracte filosofische begrippen. Aan de vorm of gestalte herkennen we wat iets is – een tulp, een paard, een huis of wat dan ook. Zichtbaar wordt dit door de materie. (De evolutie en de wetmatigheden van productief handelen) Een latere interpretator van Aristoteles maakt zeer aanschouwelijk duidelijk, wat met vorm en materie bedoeld is. Stel dat een wolf een hele tijd alleen maar lammeren zou vreten – tot dat hij helemaal uit lamsmaterie bestaat. Een lam zou hij toch nooit worden... Dit begripspaar blijft in de hele ontwikkeling van de filosofie door de eeuwen heen tot in onze tijd bepalend. Er wordt telkens weer verder gesleuteld aan hoe de verhouding tussen het vormende lichtelement, de ousia, te denken is in verhouding tot het andere element van de duisternis, die door het licht gevormd wordt, de materie of hylé. Een bijzonderheid op dit gebied is het Manicheïsme (Mani leefde van 216 – 276), dat de hele wereldontwikkeling ziet als een dramatisch gevecht tussen licht en duisternis. (Evolutie – een gesprek tussen licht en duisternis) De dag van vandaag Nu kan je de vraag stellen: Beleven wij tegenwoordig nog iets van magie? Dat is zonder meer het geval. Er zijn ook nu nog mensen, die gedachten kunnen lezen. Ik zelf heb dit vaak mee gemaakt in mijn werk met gehandicapte kinderen. Ook zijn de gevoelens van een ander vaak waarneembaar, zonder dat ze door beweging kenbaar gemaakt of uitgesproken worden. Er hangt dan een soort wolk om iemand heen van een bepaalde kleur en dynamiek, zoals bv. bij woede of gekwetstheid. En ook de intenties van een ander kan je vaak al voelen, voordat er werkelijk iets gebeurt is. Bij voorbeeld daar, waar iemand anders jou zijn voorstellingen over iets op wil drukken en mogelijk zelfs verwacht, dat je daarnaar handelt. Met name bij kwade intenties kan dit voorvoelen intensief aanwezig zijn. Ook vinden er heden nog steeds ingrepen in de psyche of zelfs in de levenskrachten en lichamelijke processen van een ander plaats. Wanneer dat vanuit kwade intenties gebeurt
home / het denken en onze gezondheid - titels / de evolutie van het denken en de kracht van magie
pagina: 1  2  3  4  5  6
Proclaimer Webdesign by Lenova