Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
buiten het bewustzijn van de ander om, zoals in de droom, de diepslaap of onder hypnose, noem je dit in de regel zwarte magie. Als een soort lichtere vormen hiervan horen hierbij ook een uitgesproken egocentrisch gedrag of dat van dominante of psychopathische persoonlijkheden, die gericht zijn op het beheersen en gebruiken van de wil van een ander voor eigen doeleinden, zelfs terwijl hij bij bewustzijn is. Zwarte magie in deze samenhang is misbruik maken van een overblijfsel van de oude scheppende krachten, die toen in het denken werkzaam waren. Door deze voor egoïstische doelstellingen en machtslust in te zetten, krijgen deze krachten een destructief karakter. Als middel voor het beïnvloeden van de ander buiten zijn bewustzijn om kunnen, in kindertaal uitgedrukt, toverspreuken dienen, anders gezegd meditatief versterkte gedachten, die intensief gericht op een bepaald persoon bij deze schade aan kunnen richten. Op deze weg kan je op de stemmingen van anderen inwerken, ze aanzetten tot handelingen, die ze eigenlijk niet willen en ergere dingen. Zo is in deze helaas kwaadaardige vorm de link tussen het ingrijpen in de materie door gedachtekracht maar al te goed duidelijk. (De angel van het kwaad en ziekte) Gebruik je daarentegen dezelfde meditatieve gedachtekracht in niet egoïstische zin, ontstaat daaruit een scheppend potentieel, dat de toekomst in wijst en wat je kan omschrijven als witte magie ten dienste van de ander. Witte magie is opbouwend en heeft genezende kracht die tegelijk gezondmakend terugwerkt op je lichamelijke organisatie. Zij gaat uit van de acceptatie van de wereld en het aanvaarden van het eigen lot als sterke innerlijke krachten, die niet wijken voor de machten van het kwaad. ( Die Alchemie des Leidens. Mahatma Gandhi – ein Leben aus der Auferstehungskraft des Ich)
home / het denken en onze gezondheid - titels / de evolutie van het denken en de kracht van magie
pagina: 1  2  3  4  5  6
Proclaimer Webdesign by Lenova