Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
De angel van het kwaad en ziekte Mithras – de mysteriën van het hart en de werkwijze van het kwaad in onze tijd De mysteriën van Mithras  In oude tijden bestond er een kijk op ziekte en gezondheid, die deze in een veel groter verband plaatste dan wij nu gewend zijn. Wilde men begrijpen, hoe ziektes ontstaan, dan keek men niet naar het microscopisch kleine, naar bacillen en virussen, maar het hele kosmische wordingsproces van de mens en de daarin werkzame goddelijke en demonische, goede en kwade machten. (Evolutie – een gesprek tussen licht en duisternis) In alle mythologieën en religieuze geschriften kan je dit wel terug vinden, onder andere in de Bijbel, het Boek Henoch, het Manicheïsme en het Mithraïsme. (Kwaadaardigheden of aard en oorsprong van het kwaad) In het Mithraïsme, dat lange tijden over de hele cultuurwereld verspreid was en na de ondergang van Atlantis of de Zondvloed door vele millennia heen nog tot in de vierde en vijfde eeuw na Christus heeft voortgeleefd, komt dit bijzonder duidelijk naar voren. Men zag toen de mens staan in een geweldig spanningsveld tussen met elkaar strijdende hemelse en aardse krachten, die hij beiden ook zelf in zich draagt. De vele onderaardse tempels, de Mithraea, en de kunstschatten, die daar gevonden zijn, geven hierover uitsluitsel. Het meest bekend is Mithras met de stier. Mithras verschijnt daar geknield op een stier die hij bedwingt en zijn dolk in de keel stoot. Achter zijn rug bolt zich een wijde mantel op, die aan de binnenkant met sterren is bezaaid. Op een ander reliëf van Mithras en de stier is zijn hoofd omgeven van de twaalf tekens van de dierenriem. In deze beelden werd de mensen toen het overwinnen van de aardse machten door de hemelse voor ogen gesteld. Met het lichtzwaard van het denken, afkomstig uit het sterrenrijk, dood Mithras de onstuimige levenskrachten van de stofwisseling, verbeeld door de stier, ook heden nog het inbegrip van blinde spierkracht en seksuele potentie. Mantel of dierenriem wijzen op de hemelse wereld, waarin de mens als geestwezen onder geestwezens leeft. Daar  vandaan ontvangt hij de kracht      die de stier in de knieën kan dwingen. (Der prometheische Leidenskampf) Het is het licht van de zon, die de aardse duisternis kan doorstralen en overwinnen –  Sol Invictus of de onoverwinnelijke zon, zoals Mithras ook werd genoemd. De genezende kracht van de zon Je kan dit zien als een beeld voor de mens zelf, dat in deze mysteriën van Mithras in het middelpunt van de cultus stond. Door de onbewuste processen van zijn stofwisseling en reproductiekrachten werd de mens verwant geacht aan de aarde. Hij moet immers de aardse stoffen en krachten in zich opnemen door zijn voeding, door de ademhaling en ook de zintuiglijke waarneming, om zijn bewustzijn en zijn lichaam in leven te houden. (Drie vormen van stofwisseling, site “Kyatma”) Maar hij is ook de hemelse mens, die iedere nacht weer terug moet keren tot zijn oorsprong, om wat hij over dag opgenomen heeft te kunnen verwerken en om te vormen in opbouwende kracht. Op de daarvoor nodige bron wijst het “Zonnebanket”, dat Mithras toont broederlijk tronend naast de Zon, die het licht van zijn stralenkroon in twaalf richtingen laat stralen.
home / het verwerken van ervaringen - titels / de angel van het kwaad en ziekte
pagina: 1  2  3  4  5  6
Proclaimer Webdesign by Lenova