Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja
home / Het denken en onze gezondheid - titels
Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
Artikelen:
Het denken en onze gezondheid Het denken maakt de ziel, waarmee ook het dier begaafd is, pas tot geest.                                                                                                                                           Hegel Het is een specifiek menselijk vermogen om over dingen na te kunnen denken en geheel eigen, individuele antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen te kunnen vinden. Ook is het de mens eigen, vanuit deze inzichten te kunnen handelen. Een dier doet dit niet op die manier. Het gedraagt zich eerder zo als het hoort bij zijn soort, volgens vast liggende patronen. Door de mogelijkheid te denken kan een mens in zich zelf een vast middelpunt opbouwen, dat hem houvast en oriëntatie geeft. Het denken is een bron van licht, die zowel de zin van het eigen bestaan als ook dat van de wereld zichtbaar maakt. Het laat de samenhangen tussen alle dingen zien en neemt jezelf in deze samenhang mee op. Door een sterk eigen denken maak je je los van de meningen en oordelen van anderen, wat de voorwaarde voor het zelfstandig kunnen handelen is. Op deze weg kan de wijsheid van vroegere tijden een grote hulp zijn, want deze wijsheid laat zien, dat je als mens deel uit maakt van een groot geheel van ontwikkeling, waarin je ingebed bent tot in je dagelijks handelen. De onderstaande artikelen gaan over deze bron van kracht in jezelf.
Het licht waarin wij leven Over de twee vormen van onzichtbaar licht Tod und Auferstehung der Seele Gedanken zum Verhältnis von Wahrnehmung und Begriff in den Bildern Andy Warhols De evolutie van het denken en de kracht van magie Menselijk denken tussen macht en onmacht Der gemeinsame Ursprung von Naturwissenschaft und Mystik Entdeckung und Aufgabe Aristoteles und Zeitkreuz Causa efficiens und Wille zum Dasein Ursache und Ziel der Evolution Der Doppelstrom der Zeit und die causa finalis des Aristoteles Manipulatie en machtsontplooiing Wat denkverbod en terminator-technologie met elkaar te maken hebben
Proclaimer Webdesign by Lenova D