Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja
home / Het verwerken van ervaringen - titels
Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
Artikelen:
Het verwerken van ervaringen Door het drukke leven dat we tegenwoordig leiden, komen we er vaak niet aan toe om onze ervaringen goed te verwerken. Daarvoor moet je bewust even afschakelen, een moment van rust en stilte inlassen, waarin je terugkijkt op je dag, de gebeurtenissen nog een keer revue laat passeren en probeert af te tasten, wat dit zegt over jezelf, de ander, als ook over de gebeurtenissen in de wereld, waarmee je te maken had. Want de wisselwerking met je omgeving, de ontmoeting met anderen speelt hierin de meest belangrijke rol en wel de morele kwaliteiten van licht of donkerheid die je daarbij in jezelf of de ander waar kan nemen, de goede of kwaadaardige intenties dus van waaruit gehandeld werd. In mijn werk met ouderen heb ik ervaren dat wanneer oude mensen op hun leven terugkijken, dit het enige is, wat hun nog werkelijk interesseert en ook het meest bij is blijven staan: In hoeverre zij door andere mensen hulp en steun hebben ervaren of juist gehinderd zijn en schade hebben geleden. Maar net zo als je kan terugkijken op je dag is het ook belangrijk aan te voelen, hoe je de nacht door bent gegaan en hoe dit doorwerkt in je dag. Want vaak hebben stemmingen die we uit de nacht mee nemen een bepalende invloed op hoe we om weten te gaan met wat overdag op ons af komt en is wat in de nacht gebeurt doorslaggevend voor de energie die we voor de dag hebben. Een grote hulp bij het mijmeren over je ervaringen kan zijn om te kijken naar oude wijsheden, andere culturen, religies en denkwijzen, maar ook de biografieën van andere mensen, omdat dit mogelijkheden aanreikt om je eigen ervaringen beter te kunnen plaatsen en te begrijpen wat je zelf overkomen is. (zie de andere artikelen op deze site) Echter door een dieper inzicht in je gevoelens, je stemmingen en hoe deze processen precies in jezelf verlopen, wordt je vaardiger in het verwerken van je ervaringen en tegelijk ook weerbaarder. De teksten hieronder kunnen en hulp zijn om de vaak bedreigende en schokkende ervaringen in deze tijd vol strijd en tegenstrijdigheden beter te kunnen verwerken.
De angel van het kwaad en ziekte Mithras – de mysteriën van het hart en hoe het kwaad te werk gaat De strijd om het menselijk midden Over liefde en zinloos geweld Im Ringen um die menschliche Mitte Über Liebe und sinnlose Gewalt Over antinomieën of de logica van het kwaad Hoe logica zich tegen de mens kan keren Die Aura des modernen Menschen Die geistige Lage der Bewusstseinsseele Der Hoffnung Himmelsfrucht Seelenzwiespältigkeit im Weihnachtserleben
Proclaimer Webdesign by Lenova D