Ilja
                                               Over “Ilja”                                                                                 Over ons, het ontstaan van Ilja en onze doelstellingen Doelstelling van “Ilja”: Met de artikelen en publicaties van “Ilja” willen we de wijsheid van uiteenlopende culturen en tijden inzichtelijk en toepasbaar maken, wat een nieuwe kijk kan geven op jezelf en de wereld en inspiratie bij het inspelen op onze hedendaagse strubbelingen. “Ilja” is ontstaan uit de jarenlange samenwerking met mijn man, waarin mijn filosofisch onderzoekende instap en interesse voor psychologie steeds meer samen gegroeid is met zijn expertise op het gebied van beweging door zijn jarenlange werk als bewegingstherapeut. Ik zie in dit samenkomen van onze interessen en werkgebieden iets, wat in vroegere tijden gebruikelijk was, toen het medische en filosofische elkaar nog vanzelfsprekend aanvulden. Denk bv. aan de Chinese geneeskunde, die stoelt op de Chinese filosofie, maar eveneens aan de geneeskunde van de oude Grieken. Ook daar werd gefilosofeerd over hoe de mens in elkaar steekt en vormden gezondheid en filosofie veel meer een eenheid. Om je wel en wee te begrijpen kan het naar onze mening heel verrijkend zijn om dit in het licht van grotere samenhangen te leren zien. Wat je hier kan lezen bij “Ilja” is onze visie die uit dit streven gegroeid is, waarbij enkele kerngedachtes tot basis en tegelijkertijd ook achtergrondinformatie zijn geworden van de psycho-sensorische kinetische trainingen, die we nu met “Kyatma” aanbieden. (site “Kyatma”)  De samenhang tussen vitaliteit, productiviteit en eigen denkkracht heb ik zelf heel direct ervaren tijdens mijn studie filosofie door de dialogen van Plato, waarin Socrates zijn medeburgers in beweging brengt door ze te ondervragen naar waarin zij vakkundig denken te zijn, om hun dan in het onzekere te gooien en tenslotte door een nulpunt van niet weten heen (aporie) tot nieuwe inzichten te voeren. Dat werkte net als een reinigend bad, waarin je oude rommel van je afwast om daarna een nieuwe greep te kunnen doen. Je komt er verfrist en krachtiger uit te voorschijn en krijgt zin dingen aan te pakken. Want je bent zekerder geworden van jezelf. Echter in mijn enthousiasme, waarin ik over Plato mijn eindscriptie heb geschreven, moest ik bemerken dat dit voor mijn professor niet direct inzichtelijk was. Hierdoor ben ik erop attent geworden, dat in oude geschriften zowel wijsheid als ook kracht verborgen ligt, ook al lijkt dit in strijd met onze huidige overtuiging, dat wij nu veel slimmer zijn, waardoor we de neiging hebben het oude voor dom te verslijten. Door de dialogen van Plato werd in mij iets wakker geroepen, waarmee ik mezelf beet kon pakken en wat houvast gaf in mijn bewogen studiejaren in de flowerpower tijd. De directe aanstoot tot “Ilja” is eigenlijk voortgekomen uit een stukje ongenoegen. We leven in een gekke tijd, waarin boeken verdwijnen (mede door het gebruik van de PC), maar aan de andere kant de innerlijke problematieken en levensvragen, die om begrip en inzicht vragen, alleen maar meer geworden zijn. Het feit dat steeds minder mensen boeken kopen, werd voor mij voelbaar door de toenemende behoefte van uitgevers en redacties om zich met de tekst te bemoeien. Vanuit hun commercieel oogpunt natuurlijk begrijpelijk en terecht, maar het betekende tegelijk, dat ik me met mijn artikelen steeds meer moest aanpassen en voegen in de gedachten en inhouden passend bij de stijl, de doelgroep en de wensen en eisen van antroposofische redacties. Ook al is er gelukkig nog heel wat goed te publiceren, zijn mijn intenties en hetgeen de antroposofische redacties nastreven door de tijd heen steeds meer uit elkaar gegroeid. Zo kan je op deze site artikelen vinden, die speciaal voor antroposofische tijdschriften zijn geschreven, als ook andere, die niet onder dit juk zijn ontstaan en komen we met deze site ook tegemoet aan de wens van mensen om mijn artikelen te kunnen herlezen. Ook kwam ik tegen dat het thema “valkuilen in de mens” bij veel antroposofen, wanneer het concreter wordt dan een paar mooie woorden, niet echt een geliefd onderwerp is, ook al zijn veel mensen met daaruit voortkomende psychische en/of lichamelijke klachten behept. Dit is zeker geen licht thema, maar omdat de mens tegenwoordig wat losser in elkaar zit  dan vroeger en menigeen ervaringen op dit gebied heeft, maar tegelijkertijd niet weet, wat hij daarmee aan moet, is het ons streven hier wat nauwkeuriger naar te kijken. (zie het stuk over Mani in: Evolutie – een gesprek tussen licht en duisternis) Juist door studie op dit gebied kan je antwoorden op dringende innerlijke vragen krijgen, waar lege boekenkasten als ook internet soms te kort kunnen schieten. Ook al was deze discrepantie de aanleiding, de diepere reden voor het ontstaan van “Ilja” was de behoefte om mijn levensthema duidelijker vorm te geven. Wanneer ik terugkijk zie ik, dat ik als kind al benieuwd was naar de verschillende vormen van religiositeit die in mijn directe omgeving leefden en vond ik het leuk om met kinderen uit de buurt mee te gaan naar hun kerkgenootschappen. Zo snabbelde ik aan verschillende werelden, denkwijzen en sociale omgangsvormen. Ook bij het latere bestuderen en induiken in de verschillende filosofische stromingen,   religies en literatuur (zie wat mij inspireert), vond ik het vooral boeiend te zien, hoe daar wordt omgegaan met de morele vraagstukken van goed en kwaad, leven en dood – mogelijk het eerste begin van “Ilja”. Mijmerend over het feit dat dus van mensen over de wereld waarin we leven heel verschillend gedacht wordt en conclusies getrokken worden voor het handelen (ook op medisch gebied), ontstaat natuurlijk de vraag, wat het ware gezicht van de werkelijkheid is.  “Ilja” heeft niet het doel, hier direct antwoord op te geven, maar voor mezelf is waar en werkelijk, wat zowel voor mezelf als ook voor de wereld vruchtbaar en opbouwend is, wat kracht geeft en beweging in je leven brengt... En als iets niet vruchtbaar of werkzaam is, zie ik het kennelijk nog niet in het juiste licht. Zo blijf je zoekende... Het voor mij pakkende verhaal van “Ilja”, waaraan de naam van deze site is ontleend (Het verhaal “Ilja”), vertelt daarvan, hoe je door iets te doen, wat in eerste instantie onlogisch, onzinnig of zelfs onmogelijk lijkt, sterker en gezonder kan worden - iets wat ik ook ken uit het onderwijs. Menigeen, die met het werk met minder begaafde mensen niet vertrouwd is, zal van mening zijn, dat het onzinnig is, met gehandicapten op de schoolbank te gaan zitten (hooguit bezigheidstherapie). Maar door het les geven aan moeilijk opvoedbare en geestelijk gehandicapte kinderen heb ik ervaren, dat, hoe gek de ander ook mag zijn en zich gedraagt, het serieus nemen van wie hij is, maakt dat hij zich bewust kan worden van zijn eigen gezonde kern en zelfs productief kan worden (tekening van iets wat  beleeft werd bv. – denk niet, dat dit niets voorstelt), wat daarvoor volledig ondenkbaar was. Waardoor net als in het verhaal van “Ilja” het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. Door het verzorgen van ouderen is mij bewust geworden, hoe belangrijk de morele vraag naar goed en kwaad is, naar wat mensen elkaar aan kunnen doen in het leven (de gesprekken gingen eigenlijk over niets anders). En hoe iemand terugkijkend op zijn leven kan zien, hoe veel schade dit heeft veroorzaakt en hoe veel impact dat heeft gehad op zijn leven in de zin van dingen, die hij eigenlijk had willen doen en waarvan hij door allerlei uiterlijke omstandigheden, psychische problemen en/of lichamelijke beperkingen af heeft moeten wijken. Door het werk van mijn man weten we dat veel mensen tegenwoordig geconfronteerd worden met dingen, die hun ongewild en ongevraagd overkomen en die vaak niet direct te plaatsen zijn, maar te maken hebben met het kwaad in een één of andere vorm. Als het niet goed lukt tot helderheid te komen over wat goed en kwaad inhouden, waarheid en leugen, maar ook als je de systemen, patronen en werkwijzen van kwaadaardige krachten onvoldoende kent, zodat deze dan onbewust (ook in de nacht) te werk kunnen gaan, kan dat je welbevinden en productiviteit flink verstoren. Met Ilja willen we hier wat licht op laten schijnen.                                                                                                                                                                                                                                                 Eva Begeer
Over Ilja      Over Ilja Tekst liever op papier... Tekst liever op papier... Donaties    Donaties
Home
Wat mij inspireert
Het verhaal Ilja
Leonardo Solutions
home / over Ilja
Proclaimer Webdesign by Lenova D Over Ilja      Over Ilja