Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja
home / polariteiten in jezelf en de wereld - titels
Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
Artikelen:
Polariteiten in jezelf en de wereld In het hart van de mens woedt een eeuwige strijd tussen de machten van donker en licht...                                                                                                                                        Mahatma Gandhi Een sleutel voor het goed leren zien en doorgronden van de werkelijkheid is het kijken naar tegenstrijdigheden of polariteiten – zowel in jezelf als ook in de wereld. Je komt ze overal tegen: hoog en laag, jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond, leven en dood, tijd en eeuwigheid – en ga zo maar door... De polariteit is een soort oerprincipe, dat de gehele werkelijkheid doortrekt, een fundament, waar alles op rust. In oude geschriften kom je dit principe overal tegen. Daar verschijnt telkens weer, vooral als het om het ontstaan van de wereld gaat, een oertoestand, één groot alomvattend geheel, dat tot tweeheid wordt op het moment, dat het in verschijning treedt. Dat speelt heden nog steeds, bij iedere poging iets te realiseren. Zo gauw je in het handelen gaat, heb je tenminste twee mogelijkheden (en vaak nog meer), zodat je een keuze moet maken, welke kant je op gaat. Ook in het samenwerken met mensen speelt dit een beslissende rol. Waar polarisering optreedt, gaat het proces niet meer verder. Zie de artikelen hieronder. Deze gaan over het zien van de extremen en het in balans leren houden van de polen, zodat er iets nieuws kan ontstaan, het evenwicht tussen de twee polen als een derde kracht, die vooruitgang en ontwikkeling mogelijk maakt.
Evolutie – een gesprek tussen licht en duisternis Over de tweevoudige oorsprong van mens en wereld Karma als Kunstwerk  I und II Der Karma-Begriff und die vier Gründe des Seienden bei Aristoteles Kwaadaardigheden of aard en oorsprong van het kwaad Het ontstaan van het kwaad in het licht van de Middleeuwen, de Bijbel, Henoch, Mani en Mithras Het spanningsveld van het geloof God vinden tussen trots en vertwijfeling Eurythmie: Zerreißprobe oder Aufforderung zum Bewusstseinswandel? Ein subjektives Bekenntnis zum Objektiven oder auch umgekehrt
Proclaimer Webdesign by Lenova D