Ilja Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
home / tekst liever op papier / zelf denken zelf doen
Proclaimer Webdesign by Lenova
Prijs: € 5,00 BTW:   € 0,00 Verzendkosten binnen NL:  € 0,00) Art.nr: zdzd60 A5 - 56 blz. Uitgegeven door Lenova
Zelf denken - zelf doen
Inhoudsopgave De evolutie van het denken en de kracht van magie Menselijk denken tussen macht en onmacht Manipulatie en machtsontplooiing of Wat denkverbod en terminator-technologie met elkaar te maken hebben De evolutie en de wetmatigheden van productief handelen Hoe het scheppende principe in ons handelen werkt De artikelen in dit bundeltje belichten de functie en betekenis van het denken voor het leven en hoe je je denkkracht kan versterken en inzetten voor het zelfstandig handelen. Dit met blik op het ontstaan van het denkvermogen of verstand in het verleden door de loop van de evolutie en op het belang van een productief zelf gestuurd handelen voor jezelf en de toekomstige ontwikkeling. In nieuwe ideeën zit nieuw leven en dit leven kan tot bloei gebracht worden en vruchten afwerpen of gemanipuleerd en onderdrukt worden, zoals bv. Monsanto dit doet op een heel ander gebied met de zaadvorming van de plant.
Leonardo Solutions
Home
Bestellen .... Terug naar publicaties