Onderwerpen Leonardo Solutions Ilja
Artikelen:
home / werken aan jezelf - titels
Werken aan jezelf                                                          Vrees niet, langzaam te gaan.                                                Maar wees bedacht niet stil te staan.                                                                Chinees spreekwoord     Werken aan jezelf – je zou ook kunnen zeggen: innerlijk op weg... Dat betekent inzicht krijgen in hoe je zelf bent met je mogelijkheden en valkuilen en vanuit dit inzicht nieuwe stappen zetten. Ieder mens – zo mijn overtuiging – wil vanuit zichzelf, vanuit zijn binnenste kern of zijn ik, het ware of juiste denken en het goede doen. Deze kern is het onsterfelijke deel in de mens, dat van de ene incarnatie naar de volgende gaat en het volle bewustzijn heeft van de doelen, die je in dit leven voor ogen hebt en wil bereiken. Maar het bewustzijn hiervan dreigt door storende krachten vertroebeld te worden, die hun invloed uitoefenen op hoe je je voelt en je steeds weer van je pad af willen sleuren. Dat maakt, dat er werk aan de winkel is, dat het nodig is tot zelfkennis te komen, de werking van deze invloeden in het zicht te krijgen en ze te leren onderscheiden van wat je zelf nastreeft. Deze hinderende krachten of krachten van het kwaad werken door je eigen gevoelens en impulsen om te handelen heen en proberen er telkens weer er iets anders van te maken dan wat je zelf oorspronkelijk wilde. De onderstaande artikelen kunnen een hulp zijn om in je gevoelens en je intenties licht en duister te leren scheiden en koers te leren houden op je eigen doel.
Over Ilja           Over Ilja Tekst liever op papier...  Tekst liever op papier... Donaties        Donaties
Over de aura of de onzichtbare mens Prana, kama en  koendalini Die Alchemie des Leidens Mahatma Gandhi - ein Leben aus der Auferstehungskraft des Ich De evolutie en de wetmatigheden van productief handelen Hoe het scheppende principe in ons handelen werkt Der prometheische Leidenskampf Die Herausforderung der Empfindungsseele im Zeitalter Michaels Verankert am anderen Ufer des Seins oder – auf dass der Mensch ganz Mensch werde Zum Handeln aus moralischer Intuition und moralischer Phantasie bei Mahatma Gandhi
Proclaimer Webdesign by Lenova D