Home                              Over Kyatma           Vraag & antw.         Over ons             Kosten           Contact      
Drie vormen van stofwisseling
Verwerken van indrukken
Stoorzenders
Leonardo Solutions
Home / Celademhaling
Cel-ademhaling Stofwisseling – de motor voor je energie –  houdt meer in dan alleen het opnemen van voeding. Het proces van iets opnemen en weer uitscheiden vindt plaats op drie verschillende niveaus. (Drie vormen van stofwisseling) De cel-ademhaling maakt hier deel van uit. In het proces van de cel-ademhaling wordt de energie geproduceerd, die we nodig hebben om te kunnen bewegen. Wanneer we adem halen, wordt zuurstof (O2) uit de lucht opgenomen en koolstofdioxide (CO2) uitgeademd. De zuurstof wordt door het bloed naar de cellen getransporteerd, waar hij aan het werk gaat om uit het voedsel energie vrij te maken. In een eerste stap wordt door afbouwprocessen uit alle verschillende voedingsstoffen acetyl-CoA gevormd, een algemene bouwstof die dan door de citroenzuurcyclus waterstof ionen (H+) vrij zet. Deze komen door een heel aantal verschillende stappen en stoffen in de eiwit complexen van de cellen of mitochondriën (de energiecentrales van het lichaam) met de zuurstof in contact, waarbij water ontstaat en vrije energie, die dan in de spier als ATP (adenosinetrifosfaat) voor de beweging ter beschikking staat. Beslissend bij de oxidatieve fosforylering is, dat een elektronenstroom in meerdere stappen wordt omgezet in een gefosforyleerd chemisch potentiaal. Wanneer we een beweging uitvoeren is niet één enkele spier, maar een functionele groep van spieren actief, waardoor tegelijk depolarisatie (afbouw van het actie potentiaal ATP tot ADP – adenosinedifosfaat) en repolarisatie (weer opbouwen van het potentiaal) plaats vindt. Het lichaam streeft ernaar, wat verbruikt is direct weer te herstellen. Iedere keer wordt ons door de cel-ademhaling een actie potentiaal aangeboden, wat we voor het realiseren van eigen doeleinden kunnen gebruiken en wordt dit potentiaal weer bijgevuld, wat je zou kunnen vergelijken met de golven van de zee die het strand op rollen en weer terugstromen om opnieuw kracht te halen. Op die manier worden de voorwaarden geschapen, dat we ook echt kunnen doen wat we willen en het niet alleen bij de voorstelling blijft. Het moment waarin de afbouw van het ATP potentiaal weer omslaat in opbouw van energie, is een bijzonder moment, waarin even alles onbepaald is en een soort chaos ontstaat, doordat het elektrisch/chemische potentiaal tijdelijke omkeert. Wanneer er in het lichaam sprake is van omkeringen in richting met in het omslagpunt een tijdelijke chaos, zoals je door het roeren in je kopje koffie ook zelf voor elkaar kan krijgen, heeft dit vaak te maken met processen, waarin de voorwaarden worden geschapen, dat je tot waarneming van jezelf kan komen en de mogelijkheid van eigen sturing in het handelen ontstaat. Dit is één van de uitgangspunten van Kyatma. Je zou kunnen zeggen dat dit het punt is waar atma in kan grijpen in chi. (Over Kyatma) Wat gebeurt hier precies? We kennen dit omkeringsproces in een andere vorm ook in ons dagelijks doen en laten. Als je een tijd lang vanuit je eigen wil en denkkracht met een project bezig bent en daarin vast loopt en echt niet meer verder weet, dan is het tijd om even los te laten en een stap achteruit te doen. Je geeft op dat moment je naar voren gerichte intentie even op en zegt: Daar moet ik even een paar nachtjes over slapen. Of: Daar moet ik even goed over nadenken. Op zo'n moment kan het alle kanten op gaan (chaos) en daarom ligt hierin de kans, een richting nieuw te kiezen, zelf te bepalen waar het heen moet gaan. Vanuit de nacht (waarin je op een andere manier in samenhang met de kosmos met je vastloper bezig bent) of een goed gesprek kan dan bv. opeens een nieuw idee komen, of je bemerkt gewoon tijdens het werk, dat je weer verder kan (te vergelijken met het weer herstellen van het actie potentiaal in de spier). Achteraf bekeken is het zo, dat je vanuit een onbewust gebied op vaak verrassende wijze nieuwe energie en inzicht hebt gekregen. Door het terug nemen van je eigen intentie kan onbewust bv. in de nacht weer nieuwe voeding en inspiratie voor je denken komen, zodat je met nieuwe ideeën weer op weg kan. Een proces vergelijkbaar met die van de plant, wanneer deze gebloeid heeft en dan tot het vormen van zaad (inspiratie) overgaat, waarin weer nieuw leven besloten ligt – een proces, dat je echter ook kan verhinderen, zoals Monsanto dit bij de plant met zijn terminator-technologie heeft gedaan (Manipulatie en machtsontplooiing. Wat denkverbod en terminator-technologie met elkaar te maken hebben, site “Ilja”) Door deze inspiratie en vernieuwing blijf je op koers in je handelingen, of anders gezegd, atma blijft de bestuurder van chi. Dit proces van bewegen en werkelijk vanuit je eigen intentie iets willen in samenspel met de kosmos speelt zich ook af op celniveau en daarom zou je kunnen zeggen, dat in iedere bewust van ons uitgevoerde beweging ook iets mee werkt, wat onbewust is of anders, dat onze bewegingen op elk moment van het omkeren van het potentiaal door de kosmos gedragen zijn. (de evolutie van het denken en de kracht van magie, site “Ilja”) Of anders gezegd, door het heen- en weerschommelen van het potentiaal tussen opbouw en afbraak geeft de kosmos ons de mogelijkheid, dat wij ons zelf op grond van eigen ideeën kunnen bewegen en de kosmische krachten ons daarbij helpend tegemoet komen om de gewilde beweging ook uit te kunnen voeren en onze ideeën te realiseren. Dit onbewuste stuk van de beweging is ons eigenlijk niet vreemd. Zo zijn we ons wel aardig bewust van wat we zo op een dag doen, maar in wat voor bewegingen het lichaam daarbij allemaal heeft uitgevoerd zijn we behoorlijk slapend. En van een gezonde stofwisseling krijgen we helemaal niets mee. De darmen werken tenslotte volledig onbewust en niet op commando van onze denk- en wilskracht. Hierin werkt de kosmische invloed dus nog sterker. Dus in al onze bewegingen, onbewust of bewust, werken de krachten van het grote geheel van het leven, van atma of de kosmos mee om te kunnen doen wat je wil. (IJzer en eigen kracht) De beschreven wisselwerking tussen de kosmos en je beweging is een sleutel voor vruchtbare ideeën en daadkracht. Maar het proces van uitwisseling tussen mens en kosmische krachten kan op verschillende manieren verstoord worden. Zo kan bv. het cyaan de productie van ATP verhinderen. Of kan te veel zout in onze cellen de elektrische interactie beïnvloeden, wat weer gevolgen heeft voor je energiehuishouding. (Stoorzenders)
Proclaimer
Kyatma - Schoffelstraat 4 1825 MA Alkmaar
Web Design: Lenova