Home                              Over Kyatma           Vraag & antw.         Over ons             Kosten           Contact      
De werking van ijzer
Meteoorijzer en terrestrisch ijzer
Magnetisme en het bloed
Nikkel en kobalt
Oude verhalen
IJzer en eigen kracht
Leonardo Solutions
De kris Een kris is een rijk versierde dolk met een dubbele, vaak gegolfde kling, gemaakt van ijzer en/of nikkel, waaraan magische krachten worden toegeschreven. In Indonesië, Maleisië of de Filipijnen wordt hij gezien als een soort levend wezen binnen de familie, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en gebruikt kan worden om donkere, vijandige krachten af te weren. Hij wordt daarom beschouwd als een familie-heiligdom en als teken van waardigheid en gezag. Er wordt gelooft dat er krachten in schuilen, waarmee je een vijand ten dode kan brengen door de kris in zijn voetsporen te steken. (De evolutie van het denken en de kracht van magie, site “Ilja”) Interessant is dat dit met name geldt, wanneer de substantie van de kris van kosmische oorsprong is en van ijzer/nikkel vervaardigd wordt die van een meteoriet afstamt, zoals de meteoriet, die in 1749  in de buurt van Prambanan uit de hemel viel. Deze kosmische substantie wordt geacht sterke vermogens te hebben om het kwaad te weren, hij draagt in zich de kracht om demonen af te houden, wat in de ogen van deze mensen hetzelfde is als genezende kracht. Een kris kan dus ook dienst doen in de hand van een magiër/genezer tegen de invloed van zwarte magie. (De angel van het kwaad, site “Ilja”) De magische krachten van de kris moeten echter onderhouden worden en in een bepaald ritme verzorgd worden door reinigende offers. Alleen dan beschermt hij zijn eigenaar en is hij werkzaam. Wordt dit niet in acht genomen, keert zich de kracht van de kris tegen degene die hem hanteert. Het wordt verteld, dat een kris die verwaarloosd wordt, de eigenaar tijdens zijn slaap van het leven kan beroven. Zowel in aards ijzer, wat bij vulkaanuitbarstingen naar boven kan komen, als ook in kosmisch meteoorijzer zit naast ijzer ook nikkel en kobalt  Er werden van oudsher aan de verhouding tussen deze 3 zowel genezende als ook verstorende invloeden toegeschreven, Het op de juiste manier in evenwicht houden van deze 3 soorten metaal en hun werking is een waardevol inzicht uit de oudheid, die ook vandaag de dag nog steeds een sleutel voor je functioneren kan zijn. (Nikkel en kobalt)
Proclaimer
Kyatma - Schoffelstraat 4 1825 MA Alkmaar
Web Design: Lenova