Home                              Over Kyatma           Vraag & antw.         Over ons             Kosten           Contact      
De werking van ijzer
Meteoorijzer en terrestrisch ijzer
De kris
Nikkel en kobalt
Oude verhalen
IJzer en eigen kracht
Leonardo Solutions
Home / De werking van ijzer / magnetisme en het bloed
Magnetisme en het bloed Hemoglobine is een ijzerhoudend eiwit en ijzer is ferromagnetisch. De hemoglobine is nodig voor de transport van zuurstof in het bloed. Afhankelijk daarvan of de hemoglobine zuurstof heeft gebonden of niet, is het sterker of zwakker magnetisch. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de moderne vormen van diagnose door MRI. Helemaal afgezien van deze diagnostische toepassing is het voor het functioneren van de mens van groot belang, dat het bloed door het ijzer magnetische eigenschappen krijgt. Als een mens bv. in de ruimte lange tijd niet onderhevig is aan de zwaartekracht (magnetisme), dan krijgt hij last van botontkalking, anders gezegd, doordat ons bloed magnetisch kan worden en de aarde haar magnetisch veld heeft, kunnen we een gezond en stevig lichaam opbouwen. Maar tegelijk kunnen door het ingeschakeld zijn in het aardmagnetisme ook storende, disbalans veroorzakende invloeden toegang tot het lichaam krijgen. Anders gezegd, via het magnetisme kunnen krachten op je denken en doen inwerken, die niet van jezelf komen, terwijl je dat in je bewustzijn niet opmerkt (een stroomstoot voelen we, magnetisme kan dwars door onze hand heen gaan, zonder dat we daar iets van mee krijgen). Magneten hebben een zuid- en een noordpool, waarbij de zuidpool aantrekkende, de noordpool afstotende kracht heeft. Op een heel ander gebied, in de omgang met elkaar, kom je een soortgelijke dynamiek tegen. Aantrekken en afstoten zijn karakteristieken die we ook vanuit de sociale omgang met elkaar goed kennen. We kunnen ons tot elkaar aangetrokken of van elkaar afgestoten voelen, we kunnen elkaar sympathisch zijn of met antipathie op elkaar stoten. Waar je iets nodig hebt trek je het aan. Vind je iets lastig, schuif je het van je af. Wanneer iemand je met een kritische, oordelende houding tegemoet treedt, voelt dat koud en hard. Heeft iemand begrip voor je of is zelfs bereid, iets voor je te doen, beleef je dit als aangenaam, als warm en zacht. Ook als we met elkaar in gesprek zijn is een voortdurende magnetische schommeling te voelen, een elkaar aantrekken en afstoten, waardoor we elkaar als mensen juist leren kennen wat elkaars verschillende, tegengestelde of juist verwante en gelijk gestemde eigenschappen, opvattingen en doelstellingen betreft. Ook tasten we op die manier af, hoe sterk de grenzen zijn die iemand heeft en hanteert, of hij zo maar met je mee gaat of goed bij zich zelf blijft of dat hij zich eerder tegen je afzet en verweert. Het kan zo ver gaan, dat de een zich door de ander zo te zeggen opgevreten voelt en wanneer hij weer alleen is en tot zich zelf komt bemerkt, helemaal leeg gezogen te zijn of aan de andere kant achteraf vast stelt door een gesprek juist weer helemaal opgeladen te zijn. Dat zijn grondpatronen in hoe we als individuen tegenover elkaar staan en met elkaar om gaan. Sommige bewegingspatronen van de Kyatma-trainingen zijn uitdrukking van deze grondstructuren, die een “icoontje” voor je kunnen zijn – een harmonisch verloop ten opzichte van wat in het leven vaak niet zo mooi verloopt.
Proclaimer
Kyatma - Schoffelstraat 4 1825 MA Alkmaar
Web Design: Lenova