Home                              Over Kyatma           Vraag & antw.         Over ons             Kosten           Contact      
Meteoorijzer en terrestrisch ijzer
Magnetisme en het bloed
De kris
Nikkel en kobalt
Oude verhalen
IJzer en eigen kracht
Leonardo Solutions
Home / De werking van ijzer
De werking van ijzer IJzer geeft een mens kracht om actief en ondernemend in het leven te staan. Het maakt mogelijk, dat je niet in vage ideeën en dromen blijft hangen, maar ook werkelijk kan doen wat je wil. Je kan je daarin beleven als middelpunt van je eigen doen en laten of anders gezegd als centrum, dat vanuit eigen inzicht en kracht in interactie gaat met zijn omgeving. Maar om vanuit dit centrum op een harmonische manier met de wereld in wisselwerking te komen, moet dit centrum nog te zwak zijn of in zich zelf afgesloten, nog te veel naar buiten gaan en zich zelf verliezen. En dat heeft als voorwaarde, dat je goed in je lijf zit, dus nog te los, nog te vast. Het lichaam moet je houvast geven, maar je moet er niet in vast roesten. Heb je te weinig houvast in je lichaam, raak je jezelf gauw kwijt in uitwisseling met de wereld en wordt je uit je doen gebracht. Zit je te vast in je lijf, komt er te weinig uitwisseling tot stand en kan de omgeving je als niet aanspreekbaar, star en gesloten beleven. Mensen die relatief gezien ten opzichte van hun eigen organisatie te weinig ijzer hebben maken eerder een zachte indruk en neigen tot meegaandheid en aanpassing, en laten hun eigen intenties makkelijk los. Mensen met te veel ijzer maken eerder een harde indruk, maar hebben door hun afgeslotenheid ook moeite hun koers te realiseren. Hun intenties sluiten daardoor nooit aan op de omgeving, waarin dit als storend wordt beleeft, zodat degene zich met zijn doelstellingen uiteindelijk terug trekt of vanuit nood nog meer oogkleppen op doet en zijn intenties realiseert dwars door zijn omgeving heen. De juiste hoeveelheid ijzer echter maakt het mogelijk, gewoon jezelf te zijn, gewoon te doen wat je wil, zonder je waar te moeten maken, anderen te overrulen of je tegen hun af te zetten. Het maakt dat je bij je zelf kan blijven, zonder je af te sluiten en bij de ander kan zijn, zonder je te verliezen. IJzer geeft innerlijk evenwicht. (Meteoorijzer en terrestrisch ijzer) Dat wordt ook duidelijk in de fysiologische functie van ijzer in het lichaam. IJzer is een stof die absoluut nodig is in het lichaam, omdat het ervoor zorg draagt, dat het lichaam van zuurstof wordt voorzien. We hebben het in ons bloed als rode bloedlichaampjes in de vorm van hemoglobine, die in de vier heemgroepen telkens 1 ijzeratoom in zich dragen. Aan de HB waarde kan je aflezen of je een ijzertekort hebt, maar ook het tegendeel, een teveel aan ijzer kan voorkomen. Door een tekort aan ijzer kan je bleek en moe worden, kunnen er kortademigheid en duizelingen ontstaan. Ook kan dit een oorzaak zijn van haaruitval. Mensen met te veel ijzer daarentegen kunnen blozend zijn, hebben energie en kunnen duidelijk of zelfs overduidelijk aanwezig zijn. Het lichaam heeft het ijzer nodig om de rode bloedcellen in het beenmerg aan te kunnen maken en de hemoglobine is het transportmiddel voor de zuurstof naar de cellen. De ademhaling is dus aangewezen op het ijzer om haar vitale taak te kunnen verrichten: Het doordringen van het gehele lichaam met zuurstof. (Magnetisme en het bloed) Afgezien daarvan, dat we op grond van de zuurstof überhaupt in leven blijven, is een goede hersenfunctie voor concentratievermogen en helderheid van geest hiervan net zo afhankelijk, als gezonde spieren en stofwisseling voor onze wilskracht en doorzettingsvermogen. Een juiste balans van het ijzer in het lichaam is van groot belang om tegenwicht te kunnen bieden aan verstoorde processen. Dit is een fijnzinnige individuele balans, waarbij ook bij een HB waarde die binnen de marges blijft, toch sprake kan zijn van een teveel of een tekort, wat zich kan uiten in een te stevig of te los zitten in je organisatie.(Evolutie – een gesprek tussen licht en duisternis, site “Ilja”) 
Proclaimer
Kyatma - Schoffelstraat 4 1825 MA Alkmaar
Web Design: Lenova