Onze inspiratie
Wat zijn psycho- sensorisch kine- tische trainingen
Leonardo Solutions
Home / Over Kyatma
           Home                              Over Kyatma           Vraag & antw.         Over ons             Kosten           Contact      
Over Kyatma De naam Kyatma: Onder “Kyatma” verstaan wij de adem van de geest of atma, die werkzaam wordt in de levenskracht of chi. Of andersom de levenskracht of chi, tot leven gewekt en onderhouden door de kracht van de geest of atma (“Ky” is een andere schrijfwijze voor “chi”). Om te wijzen op het samenwerken en in elkaar grijpen deze twee, hebben we zo het woord “Ky-atma” gecreëerd.  Atma is de ondeelbare geestkern van de mens, het eeuwige, onsterfelijke deel, de kern van je bestaan. Dit ben je zelf als individueel mens, als ondeelbaar atoom of kern, die niet gesplitst kan worden en altijd blijft bestaan, ook na de dood. Wanneer dit onsterfelijke deel zich verbindt met het lichaam ontstaat het sterfelijke deel en door wat uit voeding en stofwisseling komt wordt chi opgewekt. Chi wordt in onze zienswijze door atma onderhouden zolang je leeft. Het woord atma betekent oorspronkelijk ook adem, en door de adem wordt het sterfelijke leven in gang gehouden tot aan de dood. Het concept van atma is afkomstig uit de Indische filosofie. Daar wordt Brahma gezien als de alomvattende, alles doordringende geest van de kosmos en atma als afspiegeling van Brahma is de geest van de enkele mens als individu.  (Evolutie – een gesprek tussen licht en duisternis, site “Ilja”) Chi daarentegen is een concept uit de oude Chinese filosofie, het Taoïsme. Ook chi is in ieder mens aanwezig en houdt het lichaam in leven door ademhaling en stofwisseling, maar is tegelijk de overal stromende levensenergie, de grote geest of het TAO. In Ky-atma hebben we het Indische en Chinese aspect samen gevoegd en gaat het om de verhouding tussen het eeuwige (atma) en het vergankelijke deel (chi) van de mens en hoe deze twee samen werken, waardoor in onze ogen je welbevinden wordt bepaald. In de juiste verhouding tussen deze twee ligt voor ons de sleutel voor vitaliteit, tevredenheid en prestatievermogen. (De evolutie en de wetmatigheden van productief handelen, site ”Ilja”) Wat zijn psycho-sensorische kinetische trainingen? Onder psycho-sensorische kinetische training verstaan we dat je met gevoel en aandacht je bewegingen vormt (psycho-) en door het innerlijk natasten van het bewegingsverloop (sensorisch) tot de juiste of bedoelde bewegingskarakteristiek weet te komen (“kinesis” betekent “beweging”). Veel van de bewegingspatronen zijn een nabootsing van bepaalde karakteristieke bewegingen die je in de natuur tegenkomt. De trainingen bestaan daarin deze zo goed mogelijk te benaderen. Zo zijn er “waterbewegingen”, “plantbewegingen” of bepaalde bewegingen, waar sommige dieren erg goed in zijn. Dit nabootsen van bepaalde bewegingen, die te vinden zijn in de natuur, is niet zo'n nieuw gegeven, want het wordt al eeuwenlang beoefend met verschillende doelstellingen. Je komt het nabootsen van deze “oerbewegingen” tegen zowel in oude culturen, in sommige basisprincipes van oosterse vechtsporten als ook in de eurythmie*, dan wel wat vroeger gedaan werd in verschillende tempeldansen. *Door ons autodidactisch werk is het zo gegroeid dat we in de loop der tijd steeds meer onze eigen wegen zijn gaan bewandelen, waardoor we tegelijkertijd ons ook minder hebben kunnen vinden in de omgang met antroposofie, zoals wij die in ons leven tegen kwamen, maar ondanks dat zijn voor ons de antroposofie als ook de eurythmie deel van de vele bronnen van wijsheid, waaruit we putten. Onze inspiratie: Vroeger had men meer weten over het totale functioneren van de mens. Ook al zijn wij op het moment heel slim en enorm kundig om bij voorbeeld een oog te repareren, kan je aan de andere kant zeggen dat de moderne mens juist zo dom is als nog nooit, omdat we de kosmische samenhang waarin we leven te veel vergeten zijn. We zijn voornamelijk gericht op “chi” in de zin van direct beschikbare energie en vergeten “atma”. Wij rekenen natuurlijk ook onszelf daarbij en daarom is het zo enorm verrijkend om eens te kijken hoe mensen vroeger over het leven hebben gedacht, wat we tegenwoordig al gauw met dom of nog onwetend aan de kant schuiven. Deze overkoepelende gezichtspunten uit oude bronnen  zijn naar onze mening goud waard. (zie onze site “Ilja”) Naast de resultaten van de huidige medische wetenschappen, de biologie, fysiologie, neurologie enz. hebben we ons voor Kyatma laten inspireren door de volgende bronnen: de wijsheid van de taal Plato oude mysteriewijsheid oosterse vechtsporten de mythologieën van de volkeren antroposofie en eurythmie het taoïsme Bhagavad Gita en Upanishads Aristoteles Mahatma Gandhi tai-chi sprookjes theosofie en nog veel meer...
Proclaimer
Kyatma - Schoffelstraat 4 1825 MA Alkmaar
Web Design: Lenova