Home                              Over Kyatma           Vraag & antw.         Over ons             Kosten           Contact      
Beweging en woede
Woede en angst
Denken en doen
Leonardo Solutions
Home / Stikstof en fosfor
Stikstof en fosfor Stikstof en fosfor spelen een belangrijke rol bij de opbouw van het lichaam en het ter beschikking komen van energie. De stikstof, die de zuurstof begeleidt door het lichaam heen en in viervoud gegroepeerd is om het ijzeratoom in de 4 heemgroepen van de hemoglobine, zorgt ervoor dat we goed kunnen bewegen en denken. Fosfor heeft daarin een sturende functie. Dit samenspel wordt verstoord wanneer we woedend worden. (Beweging en woede) In de substantie van ons lichaam bevinden zich dezelfde stoffen die ook overal om ons heen in de natuur voorkomen. Ze worden van ons met de voeding opgenomen als plantaardige of dierlijke substanties en ondergaan dan in het lichaam een proces van volledige afbraak (katabole stofwisseling) en nieuwe opbouw (anabole stofwisseling). De opgenomen vreemde stoffen worden via die weg omgevormd in energie en lichaamseigen eiwit. (Drie vormen van stofwisseling) Stikstof is de grondbouwsteen van de eiwitten, die bestaan uit aminozuren en deze bevatten altijd één of meer stikstofmoleculen. Het eigen maken van de vreemde substanties door de stofwisseling is de basis van ons bestaan als individueel mens. Stikstof heeft dan ook een centrale functie in de structuur van DNA (en ook RNA). Ook al nemen we allemaal in variatie dezelfde voedingsstoffen uit de buitenwereld op, door de opbouw van lichaamseigen eiwit drukken we deze stoffen onze eigen stempel op. Hier ligt ook een sleutel voor het ontstaan van allergieën. Vreemd eiwit is voor een levend organisme een sterk gif, anders gezegd, wanneer dit eigen maken niet goed functioneert, kan dit verstorend werken op je bewegingsmogelijkheden. Eiwit of plasma is de grondstof van dierlijke en menselijke organismen, van alles wat niet alleen leeft, maar ook beweegt en op prikkels reageert. (Motorische en sensitieve zenuwen) Bij het ontstaan van beweging, de chemische processen bij de contractie van spieren en de daarvoor nodige energie spelen stoffen een rol, die sterk stikstof houdend zijn, zoals bv. het enzym creatine. Het is de actieve factoor, die in staat is het in de spier aanwezige creatinefosfaat over te brengen naar ADP (adenosinedifosfaat), zodat het bij de beweging verbruikte energiepotentiaal weer opgebouwd kan worden tot ATP (adenosinetrifosfaat). Hier gaat het om een kortstondig verlagen en weer verhogen van het fosforgehalte. Interessant is dat deze stof in drie variaties bestaat en niet alleen in de spieren, maar ook in de hersenen en hart een rol speelt, dus bij alle drie vormen van stofwisseling of verwerken van wat er binnen komt betrokken is (Drie vormen van stofwisseling). Je zou dus kunnen zeggen dat de stikstof de voorwaarde daarvoor schept, dat de fosfor zijn werk kan doen. Fosfor wordt bij het ontstaan van ATP als centrale energiebron van het lichaam een sleutelfunctie toegekend. Waarin ligt deze sleutelfunctie? Beweging komt of tot stand doordat we gevoelig reageren op een prikkel uit de buitenwereld of doordat we ons in beweging zetten vanuit een eigen plan of idee, die we willen realiseren. (Denken en doen) Dan komt het bewegingsimpuls van binnen uit, van ons zelf. Dat is vooral dan het geval, wanneer het gaat om het verwerkelijken van je eigen dromen en idealen. Dit komt vaak in de knel door van buiten veroorzaakte bewegingen, van alles wat moet. (Leven en geleefd worden)  Maar je kan ook tegen weerstand in je eigen doel blijven volgen, je eigen vlammetje brandend houden, en je door  je eigen wil en inzicht laten leiden. Op fysiologisch niveau heeft dit te maken met fosfor, die je lichaam in zijn functies gezond houdt. Hij is op lichamelijk niveau, wat in ons zelf onze idealen zijn, het innerlijk vuur, dat ons in beweging houdt. Hij doet zijn werk, waar we onze energie niet verspillen door in te gaan op van alles en nog wat, of tegen alles in te vechten, wat van buiten op ons af komt, maar de energie bundelen en op ons doel richten. Daarmee is de mogelijkheid gegeven, nog je energie te versproeien en jezelf op te branden, nog in innerlijke bewegingsloosheid en verlamming te vervallen en het vlammetje uit te laten doven. Vroegere tijden kenden deze samenhang tussen idealen en innerlijk vuur goed. Zo is er in de alchemie van de Rozenkruisers (basisgeschriften begin 17de eeuw) sprake daarvan, dat Christus de werkelijke fosfor is (Christus verus phosphorus). Ze duidden daarmee op het vonkje van het innerlijk vuur, dat ook na de dood niet uitdooft, maar met het eeuwige in de mens samenhangt en zagen dit in samenhang met Christus, die door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. In de werkzaamheid van fosfor, de lichtdrager, beleefden ze een genezende kracht, die de mens moed maakt en steunt in het gevecht met alle narigheden en wederwaardigheden van het leven (Kwaadaardigheden of aard en oorsprong van het kwaad, site “Ilja”). Fosfor kon steun bieden in de uiteenzetting met armoede, ziekte en dood en de aantijgingen van de vergankelijkheid, waaraan je als mens op aarde bent blootgesteld. Christus werd geacht het midden mogelijk te maken tussen te heet en te koud, tussen overmoed en moedeloosheid, hyperactief zijn en het bijltje erbij neer gooien. (Het spanningsveld van het geloof. God vinden tussen trots en vertwijfeling, site “Ilja” Een mens zonder ideeën is een mens zonder innerlijk vuur en energie, anders gezegd zonder fosfor. Mis je deze actief regulerende werking en energie van de fosfor dan is vanuit yin/yang gezichtspunt je levermeridiaan gestuwd, en hangen daarmee onevenwichtigheden samen.
Proclaimer
Kyatma - Schoffelstraat 4 1825 MA Alkmaar
Web Design: Lenova